Kampaania2019-02-11T10:50:08+00:00

REGISTREERI:

Ees- ja perekonnanimi:
kampaania tingimustega ja soovin nendel tingimustel kampaanias osaleda. AS Rannarootsi Lihatööstus töötleb vastutava töötlejana vastavalt kampaaniatingimustele Teie poolt ankeedis esitatud isikuandmeid, et võimaldada Teil loosimises osaleda ja võidu korral Teile auhind üle anda.

AUHINNAD:

Päevaauhind on Fiskars Functional Form 1,5 l pott. Potil on vaikse silikoonäärega kaas ja kaks kurnamisava, mis teeb pelmeenide ja frikadellide keetmise eriti lihtsaks.

Loosime välja 60 potti. Loosimised toimuvad iga päev!

Peaauhinnaks on komplekt, mis on koosneb neljast erinevast Fiskars Functional Form sarja tootest: 3 l keedupott, Sauté-pann 26 cm, lusikas ja sõel.

Loosime välja 8 komplekti. Loosimine toimub kampaania viimasel päeval.

VÕITJAD

Registreeri kõik kampaania perioodil ostetud Rannarootsi sügavkülmutatud toodete tšekid. Nii suurendad oma võiduvõimalust!

Kampaania kestab 21.01.–21.03.2019

Kampaanias osalevad kõik Rannarootsi sügavkülmutatud pelmeenid ja frikadellid.

 1. Rannarootsi ja Fiskarsi ühiskampaania “ALATI OLEMAS. OSTA RANNAROOTSI PELMEENE VÕI FRIKADELLE JA VÕID VÕITA FISKARSI TOOTEID” on alates 21. jaanuarist 2019 kuni 21. märtsini 2019 toimuv üleriigiline kaubanduslik loterii (edaspidi kampaania), mida korraldab Rannarootsi Lihatööstus AS (edaspidi Korraldaja, asukoht: Kirimäe küla Lääne-Nigula ​vald, Läänemaa 90805, Eesti, Eesti Vabariik) koostöös äriühinguga Fiskars Finland Oy Ab (asukoht: Hämeentie 135, 00560 Helsinki, Finland).
 2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud kampaania Korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik kampaania Korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.
 3. Kampaanias võivad osaleda täisealised Eestis alaliselt elavad isikud.
 4. Kampaanias ei või osaleda AS Rannarootsi Lihatööstus ja Fiskars Finland Oy Ab ning äriühingute Initiative OÜ ja Age Reklaam OÜ töötajad ning nende perekonnaliikmed.
 5. Kampaanias osalemiseks tuleb kampaania perioodi jooksul osta vähemalt üks (1) Rannarootsi  sügavkülmutatud toode ja hoida alles ostutšekk - see on tõestuseks ostu sooritamise kohta. Ostutšeki number tuleb edastada veebileheküljel http://www.rannarootsi.ee/fiskars läbi veebiankeedi, kus kohustuslikud andmed on: osaleja eesnimi, osaleja telefon, osaleja meiliaadress, ostutšeki number ja elukoht.
 6. Osaleja võib kampaania perioodi jooksul Rannarootsi sügavkülmutatud tooteid osta ja kampaanias osalemiseks registreeruda mitu korda, kuid loosimisel osalemiseks võib ühe ostutšeki numbri saata ainult ühe korra olenemata sellest, kui mitme Rannarootsi toote ostmine antud tšekil kajastatud on. Ühe ostutšeki mitmekordsel registreerimisel osaleb ainult esimesena tehtud registreering.
 7. Kampaania korraldaja loosib välja Fiskarsi komplekte kõikide kampaanias osalejate vahel.
 8. Auhinnad jagunevad järgmiselt:
  • Päevaauhind – Fiskars Functional Formi kastmepott - loositakse välja iga päev (kokku 60 komplekti).
  • Peaauhind – komplekt, mis koosneb järgmistest Fiskars Functional Form sarja toodetest: keedupott 3,0 l, Sauté-pann 26 cm, lusikas ja sõel - loositakse välja kampaania viimasel päeval (8 komplekti erinevate kampaanias osalenute vahel).
 9. Päevaauhindade loosimised toimuvad alates 21.01.2019 kell 23:59:59 kuni 21.03.2019 kell 23:59:59. Päevaauhindade loosimistel osalevad kõik loosimise päeval hiljemalt kell 23.59 kampaanialehel tehtud registreeringud. Peaauhinna loosimisel osalevad kõik kampaania perioodi jooksul kampaanialehel tehtud registreeringud, mis on saabunud hiljemalt kampaania lõppemise päeval kell 23.59.
 10. Loosimise viib läbi Korraldaja. Loosis osalevad kõik loosimise läbiviimise ajaks andmebaasi salvestatud vastavalt kampaania reeglitele täidetud registreeringud. Andmebaasist valitakse juhuse teel (random generator meetod) välja võitjad.
 11. Kampaania loosimiste võitjate nimed avaldatakse veebilehel http://www.rannarootsi.ee/fiskars loosimisele järgneva seitsme päeva jooksul. Vajadusel võetakse võitjaga ühendust ka telefoni või meili teel auhinna üleandmise täpsustamiseks.
 12. Tarbijamängus osalemisega annavad kampaanias osalejad oma nõusoleku nende isikuandmete salvestamiseks ning kasutamiseks kampaania Korraldaja või tema volitatud esindaja poolt nii käesoleva kampaania raames kui ka tulevaste kampaaniate ning ürituste planeerimisel, organiseerimisel ning kampaanias osalejate informeerimiseks sellistest kampaaniatest ja üritustest, aga ka muudeks võimalikeks reklaameesmärkideks. Kampaanias osalejad nõustuvad kampaania Korraldaja või tema volitatud esindaja poolt kolmanda(te)le osapool(t)ele kampaanias osalejate isikuandmete edastamiseks vastavalt käesoleva reeglite punkti eesmärkidele.
 13. Võitjad peavad auhindade kättesaamiseks avaldama kontaktandmed, et Korraldajal oleks võimalik auhind kätte toimetada.
 14. Korraldaja ei vastuta pretensioonide eest, mis võivad tuleneda võitja telefonil, e-posti aadressil või võitja teatatud aadressil võitjaga kontakti mitte saamises. Korraldaja toimetab auhindu kohale kuni 1.05.2019 (k.a.). Kui selleks ajaks pole võitja telefoninumbril või e-posti aadressil võitjaga ühendust saadud, ei kuulu auhind väljastamisele.
 15. Reeglitega reguleerimata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigi seadustest. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.
 16. Kampaania korraldaja ei vastuta loosimiste auhindade võitjale auhindade kasutamisel tekkida võivate võimalike kahjude eest. Kampaania Korraldaja ei vastuta auhindade kasutamisel kolmandatele isikutele tekitatud võimalike kahjude eest.
 17. Kampaania Korraldajal on õigus kontrollida kõikide kampaania auhindade võitjate poolt Kampaania korraldajale esitatud ostutšeki olemasolu. Ostutšekid on käesolevatele reeglitele mittevastavad ja auhindade võitmiseks kehtetud juhul, kui need on omandatud ebaausal teel või kui ükskõik milline ostutšeki element on võltsitud, kopeeritud, moonutatud või ükskõik millisel viisil muudetud.
 18. Kampaania käigus kampaanias osalejate poolt võidetud auhindu ei asendata kampaanias osalejate nõudmisel teist liiki auhindadega ega hüvitata auhindade võitjatele auhindade maksumust rahas, v.a. juhul, kui auhind asendatakse teise samaväärse auhinnaga kampaania Korraldaja otsusel.
 19. Kampaania korraldaja tasub kõik tulumaksuseaduses ettenähtud maksud auhindadelt.
 20. Auhinna vastuvõtmist võitja poolt loetakse ühtlasi ka loa andmisena kampaania Korraldajale kasutada võitja nime meedias, reklaamides, PR ja reklaamikampaaniates jms. aktiviteetides ilma võitjale selle eest tasu maksmata ja täiendavat kokkulepet sõlmimata.
 21. Kampaanias osaleja poolt kampaania korraldamise tingimuste eiramise või kampaania Korraldajale ebaõigete või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral (kampaanias osaleja poolt kampaania veebilehelt http://www.rannarootsi.ee/fiskars saadetud ankeedi kampaania Korraldajale hilinemisega või mitte kohalejõudmine; kampaania Korraldajal ei õnnestu võitjaga kontakti saada tema poolt edastatud kontaktandmetel jmt), mis ei ole tingitud kampaania Korraldaja süüst, ei vastuta kampaania Korraldaja kampaanias osalejate auhindade loosimisest või auhindade kätteandmisest kõrvalejäämise eest.
 22. Kampaania Korraldajal on ühepoolne õigus lõpetada kampaania ja lõpetada auhindade väljaandmine vääramatu jõu (force majeure), kampaaniareeglite olulise rikkumise või kuritarvitamise asjaolude ilmnemisel, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele üleriikliku päevalehe vahendusel.
 23. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult Kampaania korraldaja Rannarootsi Lihatööstus AS asukohta Kirimäe küla Lääne-Nigula ​vald, Läänemaa 90805, Eesti, Eesti Vabariik, märksõnaga "ALATI OLEMAS KAMPAANIA".
 24. Kampaania lisainfo Interneti aadressil http://www.rannarootsi.ee/ või meiliaadressilt info@rannarootsi.ee